Archive for Lipiec, 2011:

Jak wypełnić formularz CEIDG?

Pierwszym etapem, z jakim musi się zmierzyć przyszły przedsiębiorca jest wypełnienie wniosku o wpis do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można tego dokonać za pośrednictwem internetu na stronach ceigd.gov.pl lub na stronie epuap.gov.pl, która jest elektroniczną platformą usług administracji publicznej. Wpisanie do ewidencji jest bezpłatne. Wniosek taki musi być opatrzony elektronicznym

(Czytaj dalej…)

Co to jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to system rejestracji i ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi. Rozdział III ustawy, dotyczący CEIDG zaczął obowiązywać od 1 lipca 2011 roku, dlatego każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć na jakich zasadach działa ten

(Czytaj dalej…)

© Informacje biznesowe
CyberChimps