Archive for Sierpień, 2011:

Jakie informacje wpisać do CEIDG?

Każdy formularz wnioskujący o wpis do systemu CEIGD (Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej), czy to internetowy, czy papierowy, kisiel123 wymaga uzupełnienia go odpowiednimi informacjami. Najlepiej wcześniej przygotować się do jego wypełnienia, szczególnie jeśli robimy to w tradycyjny sposób, czyli zgłaszając się do urzędu gminy. Dom pierwszej grupy należą dane osobowe przedsiębiorcy: Imię i nazwisko,

(Czytaj dalej…)

Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)?

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to system, dzięki któremu polscy przedsiębiorcy mogą zdefiniować swoją działalność gospodarczą. PKD jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem rodzajów działalności społeczno-gospodarczych, które realizują podmioty gospodarcze. PKD opracowano na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności – NACE. W Polsce zaczęła obowiązywać od 1998 roku. PKD-2007 to klasyfikacja pięciopoziomowa, dostosowana do standardów krajów należących do ONZ. Składa

(Czytaj dalej…)

© Informacje biznesowe
CyberChimps