Ulgi podatkowe

Skarb Państwa pilnuje swoich interesów bardzo skrupulatnie. Na szczęście każdy podatnik może skorzystać z pewnych wybiegów, umożliwiających zapłacenie mniejszych podatków. Dlaczego by nie skorzystać z tej okazji…

W polskim prawie podatkowym istnieje aż 130 zwolnień. Ulgi to zwolnienia, obniżki, odliczenia lub zmniejszenia. Ich zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości samego podatku. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych ulga może polegać na odliczeniu od podatku, odliczeniu od uzyskanego dochodu lub zastosowaniu niższych stawek podatkowych.

Ulgi podatkowe dzielą się na:

  • ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, będące kosztami związanymi z uzyskaniem przychodu przez przedsiębiorcę
  • ulgi z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
  • ulgi inwestycyjne
  • ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika będącego osobą niepełnosprawną, stanowiące zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika
  • ulgi z tytułu rehabilitacji niepełnosprawnego członka rodziny podatnika, będące ulgami o charakterze rodzinnym
  • ulgi dla małych podatników
  • ulgi dla nowych podatników
  • ulgi z tytułu darowizny na cele społeczne, będące ulgami o charakterze stymulacyjnym
  • ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy
  • ulgi w podatku dochodowym z tytułu kosztów tworzenia nowej inwestycji

Organami podatkowymi są naczelnik Urzędu Skarbowego oraz naczelnik Urzędu Celnego. Mogą nimi także być organa władzy samorządowej: prezydent miasta, burmistrz, wójt, starosta, marszałek województwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps