Wpis do rejestru działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji jest formą działania organu, który dokonuje wpisu. Czynność taką można określić jako czynność materialno-techniczną, natomiast odmowa wpisu przyjmuje formę decyzji administracyjnej. Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony za pośrednictwem formularza elektronicznego (konieczny jest podpis elektroniczny), albo w dowolnym urzędzie gminy osobiście lub może być też wysłany listem poleconym.

Tags: ,

Zasady prowadzenie CEIDG

Właściwą formą rejestracji działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Rejestr ten działa w systemie teleinformatycznym i prowadzony jest przez minister właściwego do spraw gospodarki.

Co z fakturami?

Faktury mogą spędzić sen z powiek każdemu przedsiębiorcy. Sterty faktur poukładane w tradycyjnych segregatorach mogą przerażać. Czy dobry księgowy rozwiązuje sprawę? Wydaje się, że nie koniecznie, bo dziś każdy może być dobrym księgowym i prowadzić swoją działalność sam.

Jak wystawiać faktury?

Każdy przedsiębiorca zanim jeszcze założy działalność gospodarczą zastanowić się musi nad tym w jaki sposób będzie prowadził rozliczenia. Czy będzie to robił sam, czy też zatrudni w tym celu księgową. W obydwu wypadkach istotne znacznie ma sposób w jaki wykonywana będzie praca.

Różne formy programów do wystawiania faktur

W dzisiejszym świecie dokumenty są rzeczą niemal świętą, o czym przekonali się już wszyscy przedsiębiorcy. Każda dziedzina współczesnego życia wymaga odpowiedniej i rzetelnej dokumentacji, a same dokumenty posiadają ściśle określoną formę i wytyczne dotyczące ich zawartości.

Vatowiec

Przekazywanie konkretnych informacji na temat dokumentu faktury VAT, rozpocząć należałoby od wyjaśnienia, kim jest osoba, określona jako podatnik VAT.

Daty, o których pamiętać musi każdy przedsiębiorca

Samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma formalnościami, o których absolutnie nie możemy zapomnieć.

Księgowość w komputerze

Nie da się ukryć, że wszelkiego rodzaju sprawy związane z księgowością są dość zawiłe a liczenie wszystkich podatków, zaliczek oraz innych odliczeń na kartce jest działaniem dość skomplikowanym i wymagającym wielu godzin pracy. W KPIR bowiem wszystko musi się zgadzać co do joty, a bilans, co oczywiste musi wyjść na zero.

Usprawnij pracę firmy

Praca firmy bez wątpienia musi być bardzo sprawna pod każdym względem. Z tego też powodu, warto zainwestować w odpowiednie oprogramowanie, które spełni swoją rolę i pozwoli nam osiągnąć pożądane efekty, a więc po prostu sprawi, że wszystko szło będzie szybko, sprawnie i bez konieczności zbędnego oczekiwania na rezultaty. Najlepiej będzie wszystko w firmie funkcjonować, jeśli

(Czytaj dalej…)

Leasing oprogramowania

Leasing jest jedną z najciekawszych umów cywilnoprawnych, a jego pojawienie się w polskim systemie prawa dało możliwość wielu firmom zaopatrzyć się w składniki, które pozwoliły zwiększyć ich konkurencyjność, podnieść sprzedaż oraz jakość świadczonych usług.

© Informacje biznesowe
CyberChimps