Bariery przedsiębiorczości w Polsce

barieryPolacy mając wielki potencjał, rzadko kiedy mogą go wykorzystać. Dzieje się to za sprawą wszelkiego rodzaju barier. Bariery te widoczne są także przy rozwoju przedsiębiorczości. Co do nich zaliczamy?

Głównymi barierami rozwoju przedsiębiorczości w Polsce są:

 • niedostosowanie systemu podatkowego do zasad i warunków do działania małych przedsiębiorstw;
 • wysokie obciążenia podatkowe – pomimo kilku poprawek, podatnicy w dalszym ciągu napotykają liczne problemy przy stosowaniu przepisów podatkowych.
 • kryzys – codziennie w wiadomościach słyszy się o kolejnych likwidacjach miejsc pracy i o tym, że kryzys będzie jeszcze głębszy. W takich warunkach możliwość powodzenia na rynku jest niewielka;
 • trudne warunki kredytowe, drogi i trudno dostępny kredyt – obecnie rzadko kto, może pozwolić sobie na zaciągnięcie kredytu. Wynika to między innymi z faktu, że mało kto ma stabilną i pewną pracę. W bardzo ciężkiej sytuacji są także absolwenci, którzy mając wiele świeżych pomysłów nie dostają szansy na umowę o pracę i przechodzą od jednej umowy o dzieło do drugiej.
 • niespójne przepisy prawne regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
 • częste zmiany prawa gospodarczego prowadzące do nieporozumień,
 • niski popyt na towary oraz usługi w całym kraju,
 • silna konkurencja na rynku w każdej branży;
 • niewystarczający poziom własnych środków finansowych lub ich brak,
 • mała wiedza na temat rynku krajowego i rynków zagranicznych,
 • liczne opóźnione i trudno ściągalne płatności od kontrahentów,
 • biurokracja i nieprzychylność urzędników,
 • korupcja;
 • brak pomocy i wiedzy, gdzie należy jej szukać – mimo organizacji, które wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dotacji unijnych wiele osób nie posiada wiedzy na temat tego, jak rozwinąć swoją działalności i gdzie szukać pomocy;
 • przestarzałe wyposażenie techniczne i brak kapitału na zakup i wykorzystanie nowych technologii,
 • dość sztywne rozwiązania dotyczące rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps