Archive for the ‘Formy działalności gospodarczej’ Category:

Co z fakturami?

Faktury mogą spędzić sen z powiek każdemu przedsiębiorcy. Sterty faktur poukładane w tradycyjnych segregatorach mogą przerażać. Czy dobry księgowy rozwiązuje sprawę? Wydaje się, że nie koniecznie, bo dziś każdy może być dobrym księgowym i prowadzić swoją działalność sam.

Spółka komandytowa – charakterystyka

Spółka komandytowa jest po spółce partnerskiej kolejną nieco specyficzną spółką osobową. Daje ona możliwość prowadzenia szerokiej działalności gospodarczej oraz pozwala na dużą swobodę w kształtowaniu odpowiedzialności za sprawy spółki i zobowiązania w stosunku do niej.

Spółka partnerska – charakterystyka

Spółka partnerka jest specyficznym rodzajem spółki osobowej, która zawiązywana jest przez partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Spółka jawna – charakterystyka

Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych i swoim charakterem jest zbliżona do spółki cywilnej. Opiera się na zaufaniu niewielkiej liczby wspólników, którzy ręczą za nią swoim majątkiem.

Spółka cywilna – charakterystyka

Spółka cywilna jest jednym z rodzajów spółki osobowej. Oznacza to, że jest ona oparta na osobistych powiązaniach wspólników i nie posiada osobowości prawnej. Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy i to oni są zobligowani do prowadzenia spółki.

Indywidualna działalność gospodarcza – charakterystyka

Zanim przystąpimy do zakładania działalności gospodarczej należy zainteresować się, jakie są jej formy i z których można, lub należy skorzystać. Wybór determinują takie czynniki jak dostępny kapitał początkowy, zakres odpowiedzialności wspólników oraz szereg formalności związanych z założeniem firmy.

© Informacje biznesowe
CyberChimps