Archive for the ‘Sprawy urzędowe’ Category:

Koniec ze śledzeniem pracowników na Facebooku. Przynajmniej w USA

  Coraz powszechniejszą praktyką zarówno w Polsce, jak i na świecie staje się sprawdzanie przez pracodawców kont swoich pracowników (lub potencjalnych pracowników) na serwisach społecznościowych. Wkrótce prawo zakaże takich praktyk, ale póki co – tylko w Kalifornii.

Wpis do rejestru działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji jest formą działania organu, który dokonuje wpisu. Czynność taką można określić jako czynność materialno-techniczną, natomiast odmowa wpisu przyjmuje formę decyzji administracyjnej. Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony za pośrednictwem formularza elektronicznego (konieczny jest podpis elektroniczny), albo w dowolnym urzędzie gminy osobiście lub może być też wysłany listem poleconym.

Tags: ,

Vatowiec

Przekazywanie konkretnych informacji na temat dokumentu faktury VAT, rozpocząć należałoby od wyjaśnienia, kim jest osoba, określona jako podatnik VAT.

Kilka słów o CEIDG-1

Każdy kto chce założyć własną firmę musi liczyć się z formalnościami. Na szczęście od czasu powstania Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej rejestracja jest prostsza i można jej dokonać online lub w swoim urzędzie gminy.

Czym dokładnie jest REGON?

REGON to nie tylko sam numer. Pod tym pojęciem rozumiemy cały krajowy rejestr podmiotów gospodarki narodowej. Prowadzony jest on przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Owymi podmiotami są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność.

Równie ważny, jak imię i nazwisko – numer PESEL

PESEL, słowo funkcjonujące jako skrót od nazwy Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Taki system identyfikacji obywateli wprowadzony został w Polsce w roku 1979, co było wynikiem uchwalonej 10 kwietnia 1974 roku, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ewidencja ta polega na zgromadzeniu danych osób na stałe przebywających na terenie Polski lub zameldowanych czasowo na

(Czytaj dalej…)

Tags:
© Informacje biznesowe
CyberChimps