Co daje ocena 360 stopni?

ocena 360 stopniNowoczesne firmy coraz bardziej doceniają role atmosfery, nastawienia do pracy i prawidłowej oceny możliwości czy kompetencji poszczególnych pracowników. Pracodawcy często nie są w stanie skutecznie ocenić rzeczywistych umiejętności pracowników, dlatego tak przydatna jest obiektywna i profesjonalna ocena pracowników.

Na szczęście z roku na rok przybywa profesjonalnych firm, zajmujących się doradztwem personalnym i badaniem kompetencji pracowniczych. Podobno nie ma firmy, której działania nie można poprawić, ani pracowników, których nie można udoskonalić. Aby jednak dokonać odpowiednich zmian, należy umieć trafnie zdiagnozować problem. Właściciele i pracownicy danej firmy zazwyczaj nie są w stanie obiektywnie ocenić wydajność i umiejętności pracownicze. Tymczasem biznes jest jak szachownica – czasem niewielki, ale umiejętny ruch jest w stanie przesądzić o sukcesie.

Jedną z najbardziej efektywnych metod oceny kompetencji pracowników jest ocena 360 stopni (lub jej odmiany: ocena 180 lub 270 stopni) Polega ona na zbieraniu subiektywnych ocen własnych kompetencji, dokonywanych przez pracowników i to w grupach respondentów z różnych poziomów. Czyli np. ze szczebla wyższego (przełożeni), podwładni, także pracownicy na stanowiskach równorzędnych, oraz  współpracujący klienci (wewnętrzni i zewnętrzni) Cała badana grupa wypełnia odpowiednio zredagowane i fachowo przygotowane ankiety. Szerokość tematyki i liczba pytań (bywa ich od 20 do 60) zależy głównie od zlecanego zakresu badań. Rozstrzygającym jest to, czy ma to być naprawdę bardzo wszechstronne badanie (czyli 360 stopni), czy bardziej wycinkowe, nakierowane na konkretne działy i sprawy. Prowadzone badania są zawsze anonimowe. Na koniec, po zebraniu wszystkich ocen respondentów, profesjonaliści opracowują nam raport z wynikami.

Możemy sobie życzyć raportów indywidualnych albo grupowych, w zależnie od naszych potrzeb i wymagań. Jako zlecający badanie, zawsze mamy możliwość  omówienia uzyskanych wyników na indywidualnym spotkaniu z naszym głównym fachowym konsultantem. Takie profesjonalne raporty rzeczywiście dobrze służą poprawie efektywności zarządzania w naszym zakładzie, istotnie podnoszą jakość pracy kadry menedżerskiej. Sprzyjają rozwojowi zawodowemu pracowników każdego szczebla. Wyniki badań inspirują zmiany, skłaniają do autorefleksji i jednocześnie dostarczają konkretnych wskazówek dla własnego rozwoju. Uzyskanie obiektywnej informacji, jak postrzegają i oceniają nas inni pracownicy – jest niezwykle cennym źródłem wiedzy i impulsem do konstruktywnych zmian. Wszędzie, gdzie dokonano tego typu badań, znacznie poprawiła się komunikacja interpersonalna i wzrosła codzienna otwartość w firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps