Co to jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to system rejestracji i ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi. Rozdział III ustawy, dotyczący CEIDG zaczął obowiązywać od 1 lipca 2011 roku, dlatego każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć na jakich zasadach działa ten system. Informacje na jego temat są szczególnie potrzebne wszystkim tym, którzy planują założyć działalność gospodarczą.

Do tej pory Ewidencję Działalności Gospodarczej prowadziły urzędy gmin i urzędy miast. To do nich musiała zgłosić się osoba zakładająca działalność gospodarczą. System CEIDG ma to zmienić – formalności mają zostać ograniczone a czas spędzony w urzędzie skrócony do minimum. W jaki sposób? To proste – wystarczy wypełnić wniosek o wpisanie do CEIDG na stronie internetowej ceidg.gov.pl. Operacje obejmują nie tylko zakładanie działalności, ale także jej zawieszenie, zmianę,wznowienie, zakończenie. Wniosek o wpisanie do systemu jest jednoznaczny z wnioskiem rejestrów ZUS, GUS i Urzędu Skarbowego.

Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki. Głównymi zadaniami należącymi do CEIDG są: prowadzenie ewidencji przedsiębiorców w systemie teleinformatycznym (osób fizycznych), udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i podmiotach gospodarczych, udostępnianie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, ustalenie terminu i zakresu zmian wpisów w systemie oraz wprowadzającego je organu. Informacje o przedsiębiorcach i podmiotach gospodarczych będą publicznie udostępniane na stronie internetowej CEIDG.

Dane osób fizycznych, które założyły działalność przed 1 lipca 2011 roku zostaną wprowadzone przez urzędy, w których dokonywały rejestracji. Urzędy muszą przenieść dane do systemu do końca roku. Nie oznacza to jednak, że teraz nie można dokonać wpisy do ewidencji tylko za pośrednictwem internetu. Cały czas można zgłaszać się do urzędu gminy lub miasta (dowolnego). Pełna rejestracja przez internet możliwa jest tylko wtedy, gdy jesteśmy posiadaczami elektronicznego podpisu lub zaufanego profilu elektronicznego. W przeciwnym wypadku możemy wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie go podpisać i dostarczyć do urzędu.

Projekt zbudowania systemu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na rok 2011.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps