Czy pracując za granicą rozliczamy się w Polsce?

rozliczenieW ostatnich latach bardzo dużo Polaków wyemigrowało do innych państw Unii Europejskiej i nie tylko. Szczególnie prężnie kolonie naszego młodego społeczeństwa pracują w Wielkiej Brytanii. Nie brakuje nas jednak także i we Francji, Włoszech, czy Hiszpanii. Nie na darmo mówi się także o Polonii w USA.
Doświadczenie nauczyło nas jednak tego, że nie dajemy się już tak jak kiedyś wykorzystywać pracując bez umów, na tzw. gębę. Pamiętajmy jednak, że każda umowa podpisana przez nas z pracodawca w obcym kraju nie zawsze zwalnia nas z rozliczeniem się w Polsce. Jak zatem w tym wypadku powinniśmy się rozliczyć? Czy powinniśmy? Według jakich stawek i walut?

Rozliczyć w Polsce muszą się wszyscy, którzy są uznawani za rezydentów Rzeczpospolitej. Jakie to są osoby?

Otóż wszyscy Ci, którzy posiadają na terenie naszego kraju miejsce zamieszkania, a zatem:

  • są związani z państwem interesami osobistymi,
  • przebywają na terytorium kraju powyżej 183 dni w roku podatkowym.

Należy zatem zauważyć, że w Polsce musimy się rozliczyć nawet wówczas, gdy dochody pochodzą z zagranicznego przedsiębiorstwa. Powinniśmy je ująć w rocznym zeznaniu podatkowym. Szczególne znaczenie ma nasze zameldowanie w kraju. Na jego podstawie jesteśmy rezydentami.

Podstawowa zasada mówi o tym, że wykazanie dochodów nie jest uzależnione od źródła dochodów. Każdy nasz zarobek, który uzyskaliśmy za granicą koniecznie musimy zgłosić do Polskiego Urzędu Skarbowego. Nie ważne, czy była to sprzedaż domu, czy praca wykonywana na podstawie umowy o pracę, czy też sprzedaż przez nas swoich usług.

Dodatkowo musimy zawsze brać pod uwagę umowy międzynarodowe. Dopilnowują one, by nie nastąpiło dwukrotne opodatkowanie.
Istnieje także zasada rozliczania się w tym wypadku proporcjonalnie. Oznacza to nic innego, jak odliczenie podatku zapłaconego w obcym kraju, wraz z podatkiem obowiązującym w Polsce.

Jeśli okaże się, że podatek uzyskany za granicą był wyższy od tego uzyskanego w kraju to konieczne będzie odliczenie części zagranicznego podatku.
Skąd takie różnice? W Polsce podatek VAT to 3 tys zł., za granicą 5 tys zł.

Kwoty wyrażane w walutach obcych przeliczamy na złotówki.
Przeliczenia dokonujemy na podstawie kursu średniego walut obcych podanych przez Narodowy Bank Polski.

Samo przeliczanie kwot oraz system rozliczania się jest dość skomplikowany. Warto zatem przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego dokładnie dowiedzieć się na jakiej zasadzie mamy się rozliczyć. Pamiętajmy, jednocześnie, że Urząd Skarbowy ma kilka lat na sprawdzenie naszych zeznań podatkowych. Jeśli wykaże jakieś nieprawidłowości będziemy zmuszeni do opłacenia wysokich odsetek.

podatek vat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps