Czym dokładnie jest REGON?

REGON to nie tylko sam numer. Pod tym pojęciem rozumiemy cały krajowy rejestr podmiotów gospodarki narodowej. Prowadzony jest on przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Owymi podmiotami są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność.


Sam numer REGON, to identyfikator nadany przedsiębiorcy. Składa się on z dziewięciu cyfr. Pierwsze osiem z nich to numer porządkowy, a ostatnia cyfra, to cyfra kontrolna.
REGON może się również składać z cyfr czternastu, w przypadku gdy owa działalność ma kilka siedzib, w równych województwach.
Numer REGON nie zmienia się przez cały czas funkcjonowania działalności. Nie ma możliwości aby się on zmienił, poza sytuacją, gdy firma zmieni właściciela prawnego. W przypadku gdy zmienią się same cechy pierwotnego podmiotu prawnego, numer REGON pozostaje bez zmian. Jeżeli przedsiębiorstwo zmienia się w jednoosobową spółkę, gdy spółka handlowa zmienia się w inną spółkę handlową lub też, gdy spółka cywilna zmienia się w spółkę handlową, nadaj numer identyfikacyjny pozostaje niezmieniony. Co więcej, gdy nastąpi likwidacja i ponowne podjęcia działalności przez osobę fizyczną, REGON również nadal jest ten sam.
Informacje, które znajdują się w identyfikacji, to w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – nazwa i adres siedziby. Następnie forma prawna i rodzaj formy własności, rodzaj wykonywanej działalności, ze wskazaniem głównych działań. Koniecznie muszą się tu znaleźć również dokładne daty rozpoczęcia działalności, jej zakończenia czy ewentualnego zawieszenia. Kolejno jeszcze nazwa organu, który prowadzi rejestr i nadany przez niego numer.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps