Działania marketingowe

Dzielimy je na cztery główne typy, ogólnie zwące się marketing mix. Są to: cena, produkt, dystrybucja oraz promocja.

Ceną, wyrażoną w pieniądzu, określamy relację między dwoma towarami. W ujęciu marketingowym stanowi ją zespół decyzji cenowych, mających na celu ustalenie ceny, akceptowanej przez nabywcę, przynoszącej zysk producentowi oraz sprzedawcy towaru, usługi. Cena /price/ jest jednym z elementów kompozycji marketingowej. Dotyka ona polityki cenowej, prowadzonej przez firmę, rodzaj rabatów czy promocji, udzielanych stałym klientom. Pozostałe to: produkt /product/, a więc asortyment, jakość, marka, opakowanie, usługa. Warto wspomnieć tu też o gwarancji, pomocy technicznej i nazwie, jakie trzeba doprecyzować przy wprowadzaniu nowego towaru na rynek zbytu.

Z kolei, w strategii dystrybucji, uwzględnić należy place – miejsce prowadzenia kanałów dystrybucyjnych oraz punkt zarządzania logistycznego (dla wirtualnych biur mogą to być biurowce, przestrzenie wynajmowane pomniejszym kontrahentom, sale stworzone wedle konkretnych wytycznych konkretnych klientów). Promocja, czyli reklama służy nagłośnieniu naszej oferty.

Zdarza się, ze w krótkim okresie przedsiębiorstwo może oferować produkt poniżej ceny przynoszącej maksymalny zysk w danym przedziale czasowym, a nawet poniżej kosztów wytwarzania. Jest to tzw. zjawisko dumpingu. Dumping może być czasowy – sporadyczny, stały albo łupieżczy – prowadzony tylko po to, by wyeliminować konkurencję, a następnie ustalić swoje wymogi, zdecydowanie wyższe, niż te pierwotnie proponowane klientom.

Jaki jest cel takich działań marketingowych? Chęć zdobycia bądź utrzymania pozycji rynkowej i oczekiwanie na długofalowe korzyści. Stąd częste jest niższych cen na etapie wprowadzania na rynek nowego produktu, pochodzącego z dóbr szybkozbywalnych.  W ten sposób klienci łatwo poznają nowe towary czy usługi, a koszt tych „atrakcji” jest programowo – inicjacyjnie niewysoki. Chodzi o przywiązanie nabywcy do danej marki i zyskanie aprobaty rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps