Indywidualna działalność gospodarcza – charakterystyka

Zanim przystąpimy do zakładania działalności gospodarczej należy zainteresować się, jakie są jej formy i z których można, lub należy skorzystać. Wybór determinują takie czynniki jak dostępny kapitał początkowy, zakres odpowiedzialności wspólników oraz szereg formalności związanych z założeniem firmy.

000-782

Warto wiedzieć, że prawo dotyczy nie tylko obywateli polskich, ale także wszystkich obywateli Unii Europejskiej, którzy mogą prowadzić biznes na takich samych zasadach jak Polacy. By móc podjąć działalność należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przechodząc jednak do konkretów należy uświadomić sobie, że firmę można prowadzić w formie:

  • indywidualnej działalności gospodarczej,
  • spółki osobowej,
  • spółki kapitałowej.

Decydując się na jedną z nich warto pamiętać, że początkowa decyzja nie jest ostateczną. Na początku najlepiej wybrać prostą formę, a gdy firma się rozwinie przeklasyfikować biznes.

Indywidualna działalność gospodarcza to nic innego jak jednoosobowa firma. Jest ona najpopularniejszą formą, która jest jednocześnie najprostsza i najtańsza w prowadzeniu.

Jest ona definiowana jako pozarolnicza działalność zarobkową, która może być:

  • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegająca na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2, i 4-9 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przedsiębiorca jest osobą fizyczną, prawną i jednostka organizacyjna nie będąca przy tym osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność.

Porównując wady i zalety tego rodzaju działalności większość jest po stronie tych drugich. Tak naprawdę jedyną wadą jest całkowita odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa. Za niepowodzenia lub bankructwo firmy właściciel odpowiada całym swoim majątkiem. Do wad można także zaliczyć konieczność płacenia stałej stawki VAT-u, bez względu na dochody.

Zalety natomiast są dość oczywiste – samodzielność w podejmowaniu decyzji i elastyczne zarządzanie czasem i pracą są często kluczowe dla podjęcia ostatecznej decyzji o założeniu firmy. Ponadto przedsiębiorca prowadzący jednoosobową firmę może liczyć na prostą księgę przychodów i dochodów oraz łatwość w dokonywaniu zmian w kapitale. Przy spełnieniu odpowiednich warunków może także skorzystać z nieskomplikowanych i bardziej opłacalnych form ryczałtowego opodatkowania. Nie bez znaczenia pozostają także niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności.

000-914

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps