Jak wypełnić formularz CEIDG?

Pierwszym etapem, z jakim musi się zmierzyć przyszły przedsiębiorca jest wypełnienie wniosku o wpis do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można tego dokonać za pośrednictwem internetu na stronach ceigd.gov.pl lub na stronie epuap.gov.pl, która jest elektroniczną platformą usług administracji publicznej. Wpisanie do ewidencji jest bezpłatne.

Wniosek taki musi być opatrzony elektronicznym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Posiadacz jednego z tych podpisów loguje się na swoje konto i wypełnia wniosek. System CEIDG przesyła na wskazany adres maila z potwierdzeniem złożenia wniosku.

Jeżeli wnioskodawca nie posiada takiego podpisu musi dostarczyć wniosek z własnoręcznym podpisem osobiście do urzędu lub przesłać listem poleconym z adnotacją notariusza o własnoręcznym podpisie. Jednak CEIDG skraca czas oczekiwania w urzędzie, gdyż taka osoba może wypełnić formularz anonimowo za pośrednictwem internetu. Formularzowi takiemu nadawany jest kod, który należy potwierdzić zgłoszenie w ciągu siedmiu dni w dowolnym urzędzie gminy. Dane do formularza można także zapisać na dysk a później zaimportować do systemu.

Jeżeli ktoś nie czuje się dobrze w świecie on-line, może złożyć wniosek w tradycyjny sposób, czyli przez wypełnienie papierowego formularza w urzędzie gminy. Każdy z tych wniosków jest równoznaczny ze zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz US.

Najważniejszymi informacjami, jakie musi zawierać wniosek są dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, REGON, NIP, adres oraz nazwa firmy i adres jej siedziby. W przypadku osób fizycznych nazwą firmy musi być co najmniej imię i nazwisko. Należy także określić datę startu /zakończenia /okres zawieszenia działalności firmy oraz sposób i miejsce opodatkowania. Trzeba także określić branżę, w jakiej działalność będzie prowadzona – wpisać odpowiednie kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps