Jak założyć firmę. Krok 2.

Po wypełnieniu wniosku CEIDG i wizycie w Urzędzie Skarbowym, Kowalski musi odwiedzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli wykonywana działalność gospodarcza jest jego jedynym źródłem dochodu, wypełnia druk ZUA. Jeżeli Kowalski posiada pracę na pełen etat i zarabia więcej niż minimalna pensja krajowa, wypełnia druk ZZA. Natomiast jeśli zakłada spółkę cywilną, czeka na niego druk ZPA. Wizyta w dowolnym oddziale ZUS nie może odbyć się później niż 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeżeli Kowalski nie posiada jeszcze numeru REGON (urząd ma miesiąc na jego wydanie), ma obowiązek dostarczenia go w późniejszym terminie.

Niektóre rodzaje działalności wymagają uzyskania koncesji. Są to przede wszystkim firmy zajmujące się: rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych, ochroną osób i mienia, obrotem materiałami wybuchowymi i bronią, wytwarzaniem i obrotem paliwami i energią, przewozami lotniczymi, poszukiwaniem i wydobywaniem kopalin ze złóż. Koncesji udziela właściwy minister a w przypadku programów radiowych i telewizyjnych – KRRiT. Istnieją także działalności regulowane, takie jak: wyrób alkoholi, działalność telekomunikacyjna, prowadzenie praktyki lekarskiej, świadczenie usług turystycznych, prowadzenie kontroli pojazdów, organizacja zawodów konnych oraz profesjonalnego współzawodnictwa sportowego i wiele innych. W przypadku gdy Kowalski chce działać na takim kontrolowanym polu, musi uzyskac wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps