Jakie informacje wpisać do CEIDG?

Każdy formularz wnioskujący o wpis do systemu CEIGD (Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej), czy to internetowy, czy papierowy, kisiel123 wymaga uzupełnienia go odpowiednimi informacjami. Najlepiej wcześniej przygotować się do jego wypełnienia, szczególnie jeśli robimy to w tradycyjny sposób, czyli zgłaszając się do urzędu gminy.

Dom pierwszej grupy należą dane osobowe przedsiębiorcy: Imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, NIP i REGON. Jeżeli wnioskodawca nie posiada jeszcze NIP-u i REGON-u, wniosek o wpis do centralnego systemu jest równoznaczny z żądaniem nadania mu tych numerów. Ponadto pass4sure 140-420 należy podać datę urodzenia, informację o posiadanym obywatelstwie, miejscu zamieszkania oraz adresie, pod którym wykonywana jest działalność gospodarcza. W przypadku składani wniosku on-line, konieczne jest podanie adresu skrzynki mailowej, gdyż system wysyła potwierdzenia złożenia wniosku właśnie drogą mailową.

Drugą sekcją są informacje dotyczące działalności gospodarczej. Należy określić od kiedy będzie ona funkcjonować. Przedsiębiorca może rozpocząć działalność w dniu złożenia wniosku lub określić początek działalności na później. Wnioskodawca musi określić zakres wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalność (PKD). Jeżeli w skład przedsiębiorstwa mają wchodzić spółki cywilne, należy to uwzględnić we wniosku i podać ich numer NIP oraz REGON. Jeżeli przedsiębiorca chce upoważnić pełnomocnika do prowadzenia spraw firmy, musi wypełnić rubryki informacjami na jego temat – oprócz danych osobowych muszą znaleźć się informacje o zakresie upoważnienia.

Jeżeli wnioskodawca ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie znaczy to, że nie może prowadzić działalności gospodarczej, jednak musi informację o rodzaju tych ograniczeń umieścić we wniosku. Mogą to być na przykład informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, o zakazie wykonywania określonego zawodu.

Jeżeli działalność gospodarczą chce założyć obcokrajowiec, nie wymaga się od niego podawania numeru PESEL i NIP. W przypadku, gdy cudzoziemiec pochodzi z kraju nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, musi okazać się dokumentem uprawniającym go do prowadzenia działalności na terenie Polski – Kartą Pobytu i Kartą Polaka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps