Najważniejsze obowiązki przedsiębiorców

Rozpoczynając własna działalność gospodarczą musimy pamiętać, że nie tylko zyskujemy wówczas pewne możliwości i uprawnienia, ale też od razu spada na nas szereg obowiązków. Są to głównie wymogi natury formalnej oraz ewidencyjno-rozliczeniowej.

Na  początku dokonujemy niezbędnych formalności, dotyczących samego powołania i zalegalizowania istnienia naszej firmy, Są to zwykle czynności mające charakter jednorazowych. Natomiast istnieją także takie obowiązki w firmie, które musimy niezawodnie i systematycznie wypełniać okresowo np. co miesiąc lub kwartał. Możemy jednak tu, jako przedsiębiorcy, dokonać lepszego wyboru – mianowicie zdecydować czy chcemy owe systematyczne rozliczeniowe, podatkowe i księgowe zadania wykonywać osobiście, czy może zatrudnimy do tego pracownika, albo skorzystamy z usług biura rachunkowego czy też będziemy prowadzić nowoczesną księgowość internetową.

Dla małych, początkujących firm księgowość internetowa wydaje się być najlepszym wyjściem. Poza bieżącą obsługą uzyskamy w dobrych portalach księgowych również cenne porady, wskazówki i opinie ekspertów. Jakie mamy te okresowe, nieodzowne zadania? Po pierwsze – rozliczenia z ZUS. Każdy z prowadzących działalność gospodarczą jest zobowiązany (ustawowo) do obliczenia, potrącenia z dochodów, rozliczenia oraz opłacenia należnych składek ZUS. Dotyczy to każdego miesiąca prowadzenia działalności. W terminie do dnia 10. należy wysłać deklarację, raport i odprowadzenie składek – za miesiąc poprzedni. Dotyczy to odprowadzania należności przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, za siebie samego. Za inne zatrudniane osoby – należy dopełnić tych formalności do 15. dnia następnego miesiąca.

Drugą powinnością będzie odprowadzanie przez nas, jako przedsiębiorców, zaliczek na podatek dochodowy. Są to na ogół zaliczki miesięcznie, chociaż dla małych podatników istnieje możliwość ubiegania się o odprowadzanie zaliczek podatku w tzw. uproszczonej formie, czyli kwartalne. Wówczas należy zgłosić taką wolę w urzędzie skarbowym na dany rok, w terminie do 20 lutego. W trakcie roku trzykrotnie odprowadzimy wówczas zaliczki w miesiącach po upływie każdego z kwartałów, do 20. dnia, a za IV kwartał – do 20 grudnia, w wysokości równej zaliczce za III kwartał.

Przy typowych (miesięcznych) zaliczkach na podatek dochodowy od działalności gospodarczej, obowiązuje nas termin do 20. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Jedynie w grudniu – do 20 XII, odprowadzamy kwotę w wysokości zaliczki listopadowej. Kolejnym obowiązkiem będzie rozliczenie się z tytułu podatku VAT . Tutaj znajdziecie ciekawy artykuł na ten temat.Generalnie obowiązuje tu składanie deklaracji i rozliczeń do 25 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Podobnie, jak przy podatku dochodowym, mniejsi przedsiębiorcy mogą wnioskować o kwartalne rozliczanie podatku VAT.Pamiętajmy, że obowiązek rozliczania VAT nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, a jedynie podatników zarejestrowanych jako VAT-owcy, czyli tych, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy VAT-R.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps