Pomorskie i Zachodniopomorskie atrakcyjne do prowadzenia biznesu

Magazyn Forbes znowu opublikował raport swoich Diamentów Gospodarczych. Wśród najlepiej prosperujących możemy znaleźć aż trzy firmy z Pomorza Zachodniego. Wyniki te wskazują również na rozwój przedsiębiorczości w regionie i jego rosnący potencjał.

Co jest atrakcyjnego dla biznesu na Pomorzu?

Trzeba uściślić, że chodzi o województwa pomorskie i zachodnio pomorskie.

Najbardziej atrakcyjną możliwością dla obu regionów jest potencjał inwestycyjny krajów skandynawskich oraz Niemiec. Warto wspomnieć, ze wiele takich firm od dawna już działa na polskim rynku, a są to między innymi Swedwood, Invest In Pomerania, Kinnarps itd.

Biznes zagraniczny ale też lokalny

Oprócz realizowania kontraktów zagranicznych przedsiębiorcy powinni skupić się również na działalności lokalnej – współpracować z samorządami, wykupywać atrakcyjne grunty i wspierać rozwój odpowiednich placówek. Należy mieć na uwadze to, że w długiej perspektywie biznesowej duże przedsiębiorstwa kreują wokół siebie zaplecze socjalne – generowanie miejsc pracy wpływa pozytywnie na rozwój szkolnictwa, poprawę infrastruktury, a także często ma wpływ na rozwój aglomeracji.

 small town

Na Pomorzu Zachodnim władze województwa rozdysponowały między samorządami aż 850 mln zł na wsparcie i rozwój przedsiębiorczości w województwie. I pomimo tego, że bezrobocie sięga wysoko (aż 17,6 % pod koniec 2012 roku) to bezustannie powstają nowe firmy – około 120 w zachodnio pomorskim i 110 w pomorskim. Jeżeli zaś chodzi o statystyki upadłości to i tak mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym – w 2012 w obu województwach upadło 150 przedsiębiorstw.

Samorządy próbują również zwabić firmy zagraniczne, choć tu nie ma co się spodziewać większego boomu właściwie od 2002 roku. Mimo starań najwięcej zagranicznych przedsiębiorców zainwestowało w grunty rolne.

Możliwości rozwoju w obu województwach

Poprawy nadal wymaga infrastruktura transportowa. Poprawie uległa relacja drogowa północ-południe z Trójmiasta, ale nadal w fatalnym stanie jest oś zachód-wschód. Lepiej już jest z transportem kolejowym, choć i tu przydałyby się szybsze linie.

Atutem niespotykanym w całej Polsce jest oczywiście transport morski. Miasta portowe mogą pochwalić się dobrymi kontaktam z firmami korzystającymi z logistyki morskiej.

Szansą dla wschodzących przedsiębiorstw jest też program Polska Zachodnia 2014 – 2020 obejmujący pięć województw:

  • opolskie
  • dolnośląskie
  • lubuskie
  • wielkopolskie
  • zachodniopomorskie

Głównymi punktami programu będzie zwiększenie rozwoju gospodarczego przez zacieśnienie współpracy transgranicznej (tu możemy się spodziewać znacznych ulg podatkowych i regulacji przepisów), rozwój infrastruktury regionu – co ma zapobiec marginalizacji nisko zurbanizowanych ośrodków, a także zmaksymalizowanie potencjału planowania przestrzennego. Wzrost dotyczyć ma również informatyzacji, bezpieczeństwa energetycznego, rozdysponowania zasobów wodnych, ochrony przeciwpożarowych. Wartościowy okaże się też rozwój miast pod względem turystycznym i przemysłowo-usługowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps