Porównanie form działalności

porownanieChcąc zaistnieć na rynku coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej firmy. Obecnie do wyboru mamy pozarolniczą działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Oprócz wyżej wymienionych jest jest spółka lub spółdzielnia europejska (SE), europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) oraz stowarzyszenie lub fundacja.

Przed wyborem którejkolwiek z nich warto przyjrzeć się ich zestawieniu pod względem kilku kategorii i zaznajomić się z różnicami. Dziś zostaną przedstawione najważniejsze z nich, czyli metoda księgowości, odpowiedzialność majątkiem, osobowość, kapitał oraz koszty. Sprawdźmy, czym charakteryzują się poszczególne podmioty.

Metoda księgowości
W przypadku księgowości, mając samodzielną działalność, spółkę cywilną oraz spółkę jawną musimy prowadzić księgę przychodów (KPIR) lub możemy korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego. W pozostałych przypadkach prowadzone są księgi rachunkowe.

Odpowiedzialność majątkiem
Odpowiedzialność majątkiem osobistym występuje w przypadku samodzielnej działalności, spółki cywilnej, spółki jawnej oraz spółki partnerskiej. Prowadząc spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjna odpowiedzialność sięga do wartości sum komandytowych. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność związana jest z majątkiem osoby prawnej.

Osobowość
Brak odrębnej osobowości prawnej jest cechą samodzielnej działalności oraz spółek cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Odrębną osobowość prawną mają z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie, fundacja, SE oraz EZIG.

Kapitał
Kapitał własny podobnie jak cecha, jaką jest brak odrębnej osobowości prawnej dotyczy samodzielnej działalności oraz spółek cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Wymóg kapitału zakładowego (kapitału osoby prawnej) dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia, fundacji, SE oraz EZIG.

Koszty
Ostatnia kategoria dzieli nam formy działalności na dwie grupy. Tą, w której są stosunkowo niskie koszty, oraz tą, w której koszty są wysokie i są związane z prowadzeniem pełnej rachunkowości. Do pierwszej grupy zaliczymy samodzielną działalność, spółkę cywilną oraz spółkę jawną. Reszta form działalności należy do grupy drugiej, charakteryzującej się wysokimi kosztami.

Mając powyższe zestawienie warto zaznajomić się i przeanalizować każdą formę działalności. Nasz wybór nie będzie zależał jedynie od powyższych czynników, gdyż każda z działalności ma swoje charakterystyczne cechy i od formy wykonywanych działań wybierzemy najstosowniejszą z nich. Zanim jednak to nastąpi należy rozpatrzyć każdą z możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps