Równie ważny, jak imię i nazwisko – numer PESEL

PESEL, słowo funkcjonujące jako skrót od nazwy Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Taki system identyfikacji obywateli wprowadzony został w Polsce w roku 1979, co było wynikiem uchwalonej 10 kwietnia 1974 roku, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ewidencja ta polega na zgromadzeniu danych osób na stałe przebywających na terenie Polski lub zameldowanych czasowo na okres powyżej trzech miesięcy.


Jakie informacje na nasz temat znajdują się w elemencie rejestru?
Po pierwsze jest to oczywiście nasz osobisty identyfikator, czyli numer PESEL, następnie nazwisko i imię. Tu konieczne jest podanie zarówno obecnego nazwiska, jak i rodowego oraz nazwisk poprzednich, jeżeli takowe mieliśmy. To samo w przypadku imienia czy imion. W rejestrze znaleźć muszą się również imiona naszych rodziców wraz z nazwiskami rodowymi. Następnie data i miejsce urodzenia, numer aktu urodzenia, płeć, obywatelstwo, stan cywilny. W przypadku, gdy jesteśmy w związku małżeńskim, wówczas konieczne są dane małżonka, numer aktu zawarcia małżeństwa, a także potwierdzenia z urzędu stanu cywilnego.
Kolejne informacje to nasze aktualne miejsce zamieszkania wraz z datą zameldowania na czas stały.  W rejestrze znaleźć muszą się również adresy, pod którymi byliśmy zameldowani wcześniej, wraz z określeniem czasu tegoż zameldowania i trybu wymeldowania.
W przypadku mężczyzn znajdą się tu również dane na temat stopnia wojskowego. Numeru i seria wojskowej książeczki. Niezależnie od płci, w rejestrze PESEL znajdą się również dane dotyczące dowodu osobistego, organ wydający, numer, data ważności.
Ostatnią informacją jaka zostanie zanotowana na nasz temat dotyczyć będzie naszej śmierci. Musi tu znaleźć się numer aktu zgonu wraz z oznaczeniem urzędu stanu cywilnego, który dany dokument wydał.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps