Społeczna odpowiedzialność firmy

spoleczna odpowiedzialnoscOd końca zeszłego stulecia, bardzo popularne stało się określenie „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw”. Związane jest z nim stwierdzenie, że celem przedsiębiorstw jest służenie społeczeństwu, a nie przynoszenie zysków. Czy tak jest?

Czym jest odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw?

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw polega na uwzględnieniu w swoich działaniach interesów wszystkich interesariuszy. Głównie chodzi o:

  • dobro pracowników (zapewnienie im odpowiednich warunków pracy, pensji, pomocy);
  • utrzymywanie dobrych relacji i odpowiednie traktowanie partnerów rynkowych takich jak dostawców, odbiorców, inwestorów;
  • dbanie o środowisko;
  • działalność charytatywna.

Odpowiedzialność społeczna to także pomoc przy likwidacji bezrobocia oraz przyczynianie się do polepszenia warunków życia społeczności lokalnej.

Co przemawia „za”, a co przemawia „przeciw” społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw?

Argumenty przemawiające za wykazywaniem się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw:
Po pierwsze, przedsiębiorstwa są obywatelami w naszym społeczeństwie oraz są partnerem w naszej gospodarce (tak samo jak m.in. rząd). Z tego względu powinny uczestniczyć we wszelkich działaniach społecznych. Co więcej, wszelkie działalności gospodarcze prowadzą do problemów, dlatego też organizacje powinny brać czynny udział w ich rozwiązywaniu. Dodatkowo, gospodarka dysponuje zasobami, które są niezbędne do rozwiązywania tych problemów.  Warto również wspomnieć o pozytywnym wizerunku przedsiębiorstwa w oczach klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Argumenty przemawiające za wyzbycie się społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw:
Głównym celem działania firm jest przynoszenie zysków, nie działanie na rzecz innych. Po drugie, naszej gospodarce brak doświadczenia w kierowaniu programami społecznymi. Do tego istnieje duża możliwość, iż wytworzą się różnego rodzaju konflikty. Ostatnim argumentem jest pojawiająca się dość duża władza wynikająca z zaangażowania się w programy społeczne.

Jakie jest wasze zdanie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps