Spółka cywilna – charakterystyka

Spółka cywilna jest jednym z rodzajów spółki osobowej. Oznacza to, że jest ona oparta na osobistych powiązaniach wspólników i nie posiada osobowości prawnej. Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy i to oni są zobligowani do prowadzenia spółki.

W skład spółki cywilnej może wchodzić 2-3 pracowników, którzy darzą się zaufaniem, które jest gwarantem stabilności. Firma zostaje zawiązana w różnych celach, nie koniecznie zarobkowych, lecz związanych z obrotem gospodarczym. Może ona dotyczyć np. wspólnego wynajęcia gosposi i wówczas wystarczy zarejestrować spółkę w urzędzie statystycznym i skarbowym, jako podatnik VAT.

Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony i określony. W drugim przypadku zostanie ona automatycznie rozwiązana w dniu jej zakończenia, jej likwidacja może się jednak wiązać z problemami podatkowymi.

By spółka osiągnęła wyznaczony cel wszyscy współpracownicy powinni, choć nie muszą wnieść określony wkład. Może ona mieć postać pieniędzy, ale także innych rzeczy lub praw (aporty niepieniężne), lub pewne usługi. Po rozwiązaniu spółki są zwracane tylko pieniądze, chyba, że współpracownicy ustalą inaczej. Rzeczy wniesione do spółki w celach użytkowych zostają zwrócone w naturze.

Każdy ze współpracowników zobligowany jest do reprezentowania spółki na zewnątrz. Można jednak zawrzeć w umowie zapis, na podstawie którego prawo do reprezentowania będą miały określone osoby. Każdy ma także prawo do równego udziału w zyskach, ale jednocześnie także jest odpowiedzialny za straty. Ich wypłaty lub wyrównania można się domagać dopiero po rozwiązaniu umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps