Spółka jawna – charakterystyka

Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych i swoim charakterem jest zbliżona do spółki cywilnej. Opiera się na zaufaniu niewielkiej liczby wspólników, którzy ręczą za nią swoim majątkiem.

Umowa o jawnej spółce powinna zostać zawarta na piśmie pod groźbą nieważności. Powinna zawierać informacje o nazwie i siedzibie firmy, wartości wkładu każdego wspólnika oraz o przedmiocie jej działalności. Spółka powstaje ona w momencie wpisania do rejestru. Do założenia niezbędne jest ujawnienie w nazwie nazwisk współwłaścicieli lub firmy, czyli nazwy. Dopuszczane jest użycie skrótu – „sp.j.”.

Relacje pomiędzy pracownikami mogą być regulowane w umowie spółki. Każdy z nich ma obowiązek prowadzenia różnorodnych spraw spółki, które nie wykraczają poza standardowe zadania spółki. Jeżeli znajdzie się taka osoba, która sprzeciwi się pomysłowi jednego z pracowników, konieczna będzie uprzednia uchwała wspólników.

Ponadto należy wiedzieć, że istnieje w umowie zapis, który zabrana prowadzenia spółek przez osoby trzecie, wyłączając wspólników. Nie ma także możliwości umownego ograniczenia prawa wspólnika do zasięgania informacji o stanie majątku i interesów oraz ograniczenia jego prawa do osobiste przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.

Spółka jawna jest nadal podatnikiem VAT, choć za podatek dochodowy współpracownicy rozliczają się oddzielnie. Wspólnik może zażądać podziału i wypłaty całości zysku wraz z końcem roku obrotowego. Jeżeli zostało to zawarte w umowie to może także zażądać wypłaty zysku każdego miesiąca. W przypadku, gdy z poniesionymi przez spółkę stratami zmalał także udział kapitałowy wspólnika to zysk zostanie w pierwszej kolejności przeniesiony właśnie na niego, w celu wyrównania jego udziałów.

Spółka zostaje przeniesiona na czas nieoznaczony, gdy pomimo zaistnienia przesłanek do jej rozwiązania przewidzianych w umowie, nadal funkcjonuje za zgodą wszystkich wspólników.

Jedną z głównych zalet spółki jawnej jest swoboda w formułowaniu treści umowy oraz możliwość wyłączenia firmy spod działania podatku VAT, jeżeli jej przychody są niewielkie. Minusem niewątpliwie jest możliwość wystąpienia wewnętrznych konfliktów, mogących mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie biznesu oraz rozciągnięcie odpowiedzialności na wszystkich wspólników i ich rodziny. Problematyczny bywa także obowiązek składania sprawozdania finansowego do 30 czerwca każdego roku, co wiąże się z dodatkowymi opłatami. Niekiedy wymagana jest również koncesja oraz kasa fiskalna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps