Szpiedzy to my, czyli czym jest wywiad gospodarczy

Jeśli przed oczyma wyobraźni mamy ubranego w idealnie skrojony garnitur Jamesa Bonda okładającego po twarzy wrogów Jej Królewskiej Mości, to niestety musimy rozwiać te mrzonki. Wywiad gospodarczy, mimo że jest częścią działań wywiadowczych, znacznie więcej wspólnego ma z uważną analizą działań przedsiębiorstw i struktury powiązań państwowo-prywatnych niż z filmowymi fantazjami.

Inteligencja, nie mięśnie

Samo słowo „szpiegostwo”, używane w znaczeniu pozyskiwania informacji niejawnych na temat innych państw, nie ma tutaj zastosowania. Wywiad gospodarczy jest jednym z narzędzi tzw. wywiadu białego, czyli opracowywania bazy danych na podstawie dostępnych informacji. Wbrew pozorom uważna analiza publicznych informacji może mieć znacznie większy pożytek od zdobywania ich nielegalnymi metodami.

Pierwszą z zalet jest brak zagrożenia retorsją państwa na którego temat zbierane są informacje. Taka praca „wywiadowcza” staje się wówczas codziennym obowiązkiem pracowników placówek dyplomatycznych, a dalsze działania (zazwyczaj dokonywane przez specjalistów w ośrodkach na ojczyźnie) nie są podstawą do jakichkolwiek akcji analizowanej nacji. W efekcie w drugiej połowie XX wieku wywiad gospodarczy stał się powszechną i akceptowaną praktyką.

Szpieg, który mnie rachował

Druga z zalet wynika ze struktury informacji gospodarczej większości państw w których dominuje kapitalizm rynkowy. Wolny obieg danych sprawia, że znacznie ważniejszy staje się odnalezienie pewnych wzorów i tendencji, które mogą przysłużyć się państwu wywiadowcy, niż same pozyskanie danych. Mało tego, kraje same dostarczają bazy informacji i narzędzia do ich przeglądania, więc tak naprawdę nie mówimy o jakiejkolwiek ingerencji w suwerenność drugiej nacji.

W dzisiejszych czasach nie tyle sama informacja staje się walutą, ale zdolność odnalezienia w jej masie przydatnych dla nas wartości. Za sprawą choćby baz informacji windykacyjnych kwestią dotyczącą wywiadu gospodarczego nie jest: „czy należy go robić?”, tylko „jak robić go skutecznie?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps