Posts Tagged ‘CEIDG 1’:

Wpis do rejestru działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji jest formą działania organu, który dokonuje wpisu. Czynność taką można określić jako czynność materialno-techniczną, natomiast odmowa wpisu przyjmuje formę decyzji administracyjnej. Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony za pośrednictwem formularza elektronicznego (konieczny jest podpis elektroniczny), albo w dowolnym urzędzie gminy osobiście lub może być też wysłany listem poleconym.

Tags: ,

Zasady prowadzenie CEIDG

Właściwą formą rejestracji działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Rejestr ten działa w systemie teleinformatycznym i prowadzony jest przez minister właściwego do spraw gospodarki.

Kilka słów o CEIDG-1

Każdy kto chce założyć własną firmę musi liczyć się z formalnościami. Na szczęście od czasu powstania Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej rejestracja jest prostsza i można jej dokonać online lub w swoim urzędzie gminy.

© Informacje biznesowe
CyberChimps