Posts Tagged ‘dumping’:

Działania marketingowe

Dzielimy je na cztery główne typy, ogólnie zwące się marketing mix. Są to: cena, produkt, dystrybucja oraz promocja.

© Informacje biznesowe
CyberChimps