Posts Tagged ‘rejestr’:

Czym dokładnie jest REGON?

REGON to nie tylko sam numer. Pod tym pojęciem rozumiemy cały krajowy rejestr podmiotów gospodarki narodowej. Prowadzony jest on przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Owymi podmiotami są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność.

© Informacje biznesowe
CyberChimps