Zakładanie indywidualnej działalności gospodarczej

Jedną z najprostszych i najtańszych form działalności gospodarczej jest indywidualna działalność gospodarcza. Dzięki tym cechom stała się także najpopularniejsza. I choć dla początkującego binzesmana proces zakładania firmy może wydawać się trudny i zawiły, to postępując według wskazówek na pewno okaże się, że to strach miał wielkie oczy.

000-611

Osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne i planują założyć jednoosobową firmę mogą zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w celu zdobycia dotacji w wysokości 600% jednej pensji. W Państwowym Urzędzie Pracy lub na jego stronie internetowej znajduje się wzór wniosku o dotację oraz wszelkie informacje dotyczące zasad jego otrzymania. Po złożeniu wniosku i otrzymaniu środków należy przystąpić do rejestracji firmy. W tym celu należy udać się do Urzędu Miasta/ Gminy lub po prostu zasiąść przed komputerem. Formularz elektroniczny znajduje się na stronie internetowej CEIDG (ceidg.gov.pl lub firma.gov.pl). Musi on zostać podpisany elektronicznym podpisem lub takim, który został potwierdzony zaufanym profilem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Pierwszy z nich można zakupić w jednej z 5 upoważnionych do tego celu firm, drugi natomiast bezpłatnie uzyskać na platformie ePUAP, a następnie potwierdzić w jednym z wyznaczonych punktów, m.in. Urzędzie Skarbowym lub niektórych oddziałam ZUS. Następnego dnia po złożeniu poprawnego wniosku, dokonany zostanie wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG jest także niezbędny do uzyskania numeru REGON, nadawanego w Urzędzie Statystycznym. Teoretycznie należy na niego czekać kilka dni, praktycznie może on zostać wydany w dniu w którym zostanie złożony oryginał i kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Potrzebny formularz RG-1 jest dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Kolejnym krokiem przy zakładaniu działalności gospodarczej jest otwarcie w banku konta firmowego. Art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 reguluje wątpliwości niektórych, co do konieczności posiadania takiego konta. Zgodnie z ustawą jest ono niezbędne, gdy stroną wykonywanych transakcji jest inny przedsiębiorca lub jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 EURO. Do założenia konta potrzebne będzie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie REGON i o numerze NIP.

Następnie nowy przedsiębiorca powinien udać się do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania NIP-u i ustalenia formy opodatkowania. Jeżeli wysokość planowanego obrotu lub też rodzaj prowadzonej działalności będzie tego wymagał należy zgłosić firmę jako podatnika VAT za pomocą druku zgłoszeniowego VAT-R. Rejestracja wymaga opłaty w wysokości 170zł i zostanie potwierdzona za pomocą decyzji administracyjnej VAT-5. Podatek według skali, liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencyjnych należy zgłosić za pomocą CEIGD. W momencie założenia firmy numer osobisty właściciela staje się numerem NIP firmy. Formularze podatkowe znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

Ostatnim i najmniej przyjemnym etapem jest zgłoszenie płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podatnik ma na 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności. Należy wówczas zgłosić siebie, rodzinę i pracowników do ubezpieczenia ZUS-ZUA, lub co najmniej siebie do ubezpieczenia ZUS-ZZA. Właściciel firmy obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, zdrowotnemu, wypadkowemu i rentowemu. Wskazane, choć nie obowiązkowe jest wyrobienie pieczątki firmowej. Przede wszystkim ułatwia ona życie samemu przedsiębiorcy, który nie musi zawsze wypisywać swoich danych ręcznie.

000-619

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps