Znaj swoje prawa i walcz!

Tak to jest już urządzone, że nieuczciwość wpisana jest w ludzkie działanie. U jednego człowieka będą to znikome ilości – małe kłamstewka, brak szczerości, symulowanie. U drugiego – nieuczciwość może być motorem napędowym działania. Tacy ludzie budują swoją pozycję, fortunę, prestiż na nieuczciwym działaniu. Własna działalność gospodarcza, to może być fajne doświadczenie, które przyniesie stabilizację finansową, może też jednak spowodować, ze na swojej drodze spotkasz nieuczciwych konkurentów. Co wtedy robić?

 Jak obronić się przed nieuczciwą konkurencją

Z pomocą przychodzi prawo. Gospodarka wolnorynkowa bez prawa byłaby jak najbardziej dzika dżungla. Temat zapobiegania oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji znalazł swoje miejsce w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Za czyn, który świadczy o nieuczciwości ustawodawca określił niezgodny z prawem, ale też z dobrymi obyczajami.

Poszkodowany przedsiębiorca może zwrócić się do sądu w celu zaniechana niedozwolonych działań. Przykładowo, konkurencja stosuje jakąś nieuczciwą praktykę (np. kolportuje jakieś niezgodne z praktyką uczciwej konkurencji materiały). Jest to podstawa do wytoczenia sprawy takiemu przedsiębiorcy. Co więcej, poszkodowany właściciel firmy może zrobić więcej. Jeśli sprawa jest poważniejsza albo nieuczciwy gracz nie zastosował się do prośby zaniechania, sąd może nakazać usunięcia skutków niezgodnych z prawem działań.

Istnieją też instrumenty, które nakazują nieuczciwemu przedsiębiorcy naprawienie wyrządzonych szkód. Taka sytuacja występuje wtedy, kiedy poszkodowany ma np. mniejsze dochody, stracił część klientów itd. Jeśli jednocześnie straciliśmy bezpowrotnie jakieś korzyści, to możemy wystąpić do sądu o zwrot utraconych korzyści. Sprawa ma szanse skończyć się dla nas dobrze, jeśli pozwany wzbogacił się naszym kosztem. Możemy też zażądać zapłaty danej sumy na określony cel społeczny, co odpowiada zasadzie zadośćuczynienia – jest zbrodnia, jest kara.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps