Zwolniony z VAT też musi prowadzić ewidencję sprzedaży

Podatnicy VAT zwolnieni, mimo że nie muszą rejestrować się na potrzeby VAT, muszą pamiętać o skrupulatnym prowadzeniu ewidencji dokonywanej sprzedaży za każdy dzień. Mają na to czas do momentu gdy rozpoczną sprzedaż w dniu następnym.

050-SEPROAUTH-01

Brak takiej ewidencji lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny wiąże się nie tylko z przymusem uiszczenia podatku, jak również postępowaniem karnym skarbowym.

Gdy zaczynamy prowadzenie działalności gospodarczej korzystając ze zwolnienia podmiotowego w VAT nie mamy obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, do czasu aż utracimy prawo stosowania zwolnienia lub z niego zrezygnujemy. Nie zwalnia nas to jednak z prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Podatnicy VAT zwolnieni prowadzą ewidencję uproszczoną, która obejmuje dane o wysokości sprzedaży w określonym dniu. Czas na wprowadzenie danych przedsiębiorcy mają do następnego dnia, ale przed rozpoczęciem sprzedaży. Taka ewidencja pozwala pilnować wysokości obrotów, a tym samym momentu, do którego można korzystać ze zwolnienia z VAT.

 Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Przedsiębiorca rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym 150 tys. zł.

 Jeśli zostanie stwierdzone, że przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, urząd skarbowy określa wartość niezewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania, jednak zrobi to tylko wtedy gdy na bazie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży. Jeżeli nie można określić także przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się, przy zastosowaniem stawki podstawowej 23%.

050-SEPROGRC-01

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Informacje biznesowe
CyberChimps